Historia

1998

Narodzenie się pomysłu stworzenia grupy producentów owoców i warzyw, która w ówczesnym czasie skupiała około 20 gospodarstw sadowniczych o łącznej powierzchni przekraczającej ponad 400 ha.

2004

Wdrożenie w życie aktów prawnych pozwalających na lepsze funkcjonowanie grup producenckich oraz umożliwiające wyrównanie przepaści, jaka dzieliła zachodnioeuropejskie grupy z polskimi organizacjami. Także w tym roku z uzyskanych dotacji unijnych na nowo powstającą grupę rozpoczęliśmy projektowanie centrum sortowniczo-przechowalniczego spełniającego również funkcje biurowe i logistyczne. Aby perfekcyjnie zaprojektować naszą bazę przebyliśmy tysiące kilometrów, oglądając hale w: Polsce, Włoszech, Francji, Austrii, Anglii, Holandii, Belgii i Niemczech. Zdobyta wiedza, zaczerpnięta z różnych stron świata, pozwoliła nam na stworzenie obiektu na miarę XXI wieku.

2009

Przekształcenie się  firmy Janfruit Sp. z o.o. w Grupę producencką Janfruit Sp. z o.o. Nieustanny rozwój grupy poprzez poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych usprawniających działanie firmy na każdej płaszczyźnie

2007

Założenie firmy Janfruit Sp. z o.o.  specjalizującej się w exporcie owoców na rynki Europy Wschodniej, z największym naciskiem położonym na Rosję, ale także na zachodnią i południową część Europy np. Niemcy, Holandię oraz wschód – Litwę i Łotwę.